ประชุม อบรมกฎหมายเลือกตั้งแก่ข้าราชการตำรวจ ก่อนการเลือกตั้ง
     
สถานีตำรวจภูธรโพนสวรรค์ ตำบลโพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โทร.0-4259-5097
www.phonsawan.nakhonphanom.police.go.th
ด.ต.วิเชียร ฝ้ายป่าน ผู้ดูแลเว็บไซต์
081-6701176