ภ.จว.นครพนม ตรวจโครงการโรงพักเพื่อประชาชนในรอบ ๙ เดือน จำนวน ๕ ด้าน
สถานีตำรวจภูธรโพนสวรรค์ ตำบลโพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โทร.0-4259-5097
www.phonsawan.nakhonphanom.police.go.th
ด.ต.วิเชียร ฝ้ายป่าน ผู้ดูแลเว็บไซต์
081-6701176