รับฟังคำชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการจากผู้บังคับบัญชา
 
สภ.โพนสวรรค์ ฯ ร่วมเดินรณรงค์ กวดขันวินัยจราจร และเมาไม่ขับ
กลับหน้าหลัก