สายตรวจหน้าโรงเรียน
สายตรวจตำบลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยการข้ามถนนของนักเรียน โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ
เด็กๆ เลิกจากโรงเรียนขี่รถจักรยานข้ามถนน จะกลับบ้านกัน โดยมีสายตรวจตำบล ทำหน้าที่สายตรวจหน้าโรงเรียน
กลับหน้าหลัก
สถานีตำรวจภูธรโพนสวรรค์ ตำบลโพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โทร.0-4259-5097
www. phonsawan.nakhonphanom.police.go.th
ด.ต.วิเชียร ฝ้ายป่าน ผู้ดูแลเว็บไซต์
081-6701176