การแข่งขันกีฬาข้าราชการตำรวจ ประจำปี
บรรยากาศข้างสนามแข่งขัน
การกีฬาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายข้าราชการตำรวจ
จัดให้มีการเล่นกีฬาทุกสัปดาห์

กลับหน้าหลัก
สถานีตำรวจภูธรโพนสวรรค์ ตำบลโพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โทร.0-4259-5097
www.phonsawan.nakhonphanom.police.go.th
ด.ต.วิเชียร ฝ้ายป่าน ผู้ดูแลเว็บไซต์
081-6701176