ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าฯ พระพุทธเจ้า

สถานีตำรวจภูธรโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม