๕  ธันวา  มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าฯ พระพุทธเจ้า

ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม